DVD č.3 Identifikácia nebezpečia a prevencia rizík Expand

DVD č.3 Identifikácia nebezpečia a prevencia rizík

DVD03

novinka

- DVD

Viac

1 ks

Skladom

22,80 €

s DPH

Rok výroby : 2001
Dĺžka programu : 33 minút
Jazyková verzia: Čeština
Popis :
 -    Definícia pojmov
 -    Vymedzenie priestoru a definícia činností, u ktorých budeme riziko posudzovať
 -    Bezpečnostné opatrenie - kolektívne (technické) riešenie
 -    Individuálne prostriedky ochrany zdravia - OOP
 -    Stratégia hodnotenia - vykonávaná činnosť + zdroj nebezpečia (nebezpečná situácia)
 -    Poruchy
 -    Identifikácia nebezpečenstva
 -    Popis nebezpečenstva a nebezpečných udalostí
 -    Mechanické nebezpečenstvá
 -    Elektrické nebezpečenstvo
 -    Tepelné nebezpečenstvá
 -    Nebezpečenstvo vytvorené hlukom
 -    Nebezpečenstvo vytvorené vibráciami
 -    Nebezpečenstvo vytvorené elektromagnetickým  alebo tepelným žiarením
 -    Nebezpečenstvo vytvorené nakladaním a kontaktom s nebezpečnými  chemickými látkami
 -    Nebezpečenstvo vytvorené zanedbávaním ergonomických zásad
 -    Synergické vplyvy vznikajúce súčasným pôsobením niekoľkých nebezpečných faktorov
 -    Hodnotenie rizík
 -    Pravdepodobnosť
 -    Veľkosť (miera) rizika
 -    Stanovenie veľkosti rizika
 -    Opatrenie k zníženiu rizika
 -    Situácie, kedy vykonávame hodnotenie rizík

Napísať recenziu

DVD č.25 Prevencia závažných priemyselných havárií

- DVD prevencia závažných priemyselných havárií

Ekológia a Havárie