DVD č.8 BP pri prev. žeriavov a manip.s bremenami Expand

DVD č.8 BP pri prev. žeriavov a manip.s bremenami

DVD08

novinka

- DVD

Viac

Na dotaz

22,80 €

s DPH

Rok výroby : 2000
Dĺžka programu : 35 minút
Jazyková verzia: Čeština
Popis :
ČASŤ I.  -  Žeriavy
                 -  Znenie platných právnych predpisov a vyhláška ČÚBP a ČBÚ číslo   19/1979 Zb.
                 -   ČSN ISO 12480-1 z roku 1999
                 -   Pojmy a definície
                 -   Používanie žeriavu
                 -   Organizácia zamestnávatela; zamestnávateľ /Organizácia alebo osoba

ČASŤ II.  -   Bezpečná manipulácia s bremenami
                  -   Žeriavnik - obsluha
                  -   Viazač
                  -   Signálista
                  -   Osobné ochranné prostriedky
                  -   Označenie osôb riadiacich pohyb žeriavu                
                  -   Postupy a opatrenia
                  -   Manipulácia s bremenami v blízkosti osôb
                  -   Viazanie, zavesovanie a preprava
                  -   Prostriedky pre viazanie, zavesovanie a uchopenie bremien
                  -   Spôsoby viazania
                  -   Zakázané manipulácie

Napísať recenziu

DVD č.70 BP nakladací žeriav

- DVD práca so žeriavom

Mobilné žeriavy