DVD č.35 OPP - Prenosné hasiace prístroje Expand

DVD č.35 OPP - Prenosné hasiace prístroje

DVD35

novinka

- DVD

Viac

Na dotaz

22,80 €

s DPH

Rok výroby : 2005
Dĺžka programu : 28 minút
Jazyková verzia: Čeština
Popis :
-    Úvod
-    Druhy hasiacich prístrojov podľa konštrukcie
-    Prenosné hasiace prístroje
-    Delenie prenosných hasiacich prístrojov podľa hasiva
-    Množstvo, druhy a spôsob vybavenia priestorov a zariadení prenosnými hasiacimi prístrojmi
-    Umiestnenie hasiacich prístrojov
-    Požiadavky na prenosné hasiace prístroje
-    Označenie prenosných hasiacich prístrojov
-    Náplň prenosných hasiacich prístrojov
-    Prehliadky, kontroly - údržba a opakované plnenie
-    Typy prenosných hasiacich prístrojov podľa druhu hasiva
-    Vodné hasiace prístroje
-    Penové hasiace prístroje
-    Práškové hasiace prístroje
-    Hasiace prístroje s oxidom uhličitým
-    Halóny - halogénderiváty uhľovodíku
-    Záver

Napísať recenziu

DVD č.87Vzdelávanie v oblasti pož. ochrany stavieb

- DVD

Požiarna ochrana