DVD č.4 Bezpečná práca vo výškach a nad voľ. hĺb. Expand

DVD č.4 Bezpečná práca vo výškach a nad voľ. hĺb.

DVD04

novinka

- DVD

Viac

1 ks

Skladom

22,80 €

s DPH

Rok výroby : 2001
Dĺžka programu : 38 minút
Jazyková verzia: Čeština
Popis :
-    Vzťah vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. k  vykonávaniu práce vo výškach
-    Predanie pracoviska
-    Dokumentácia dodávateľská a prevádzková dokumentácia stavby
-    Odborná spôsobilosť
-    Kolektívne zaistenie / Osobné zaistenie
-    Horolezecká technika / Technika priemyslového lezectva
-    Systémy zachytenia pádu
-    Výstup po lane / Zostup po lane
-    Kotviace body
-    Vykonávanie prác vo výškach
-    Zaistenie pod miestom práce a jeho okolia
-    Práce na rebríkoch
-    Prerušenie práce vo výškach
-    Kontroly a uloženie prostriedkov osobného zaistenia proti pádu
-    Chyby a rizikové situácie
-    OOPP

Napísať recenziu

DVD č.79 BP na stavbách, práca vo výš. a nad vol.

- DVD

Práca vo výškach