Zariadenie smie obsluhovať len poverený pracovník! Expand

Zariadenie smie obsluhovať len poverený pracovník!

Zariadenie smie obsluhovať le

novinka

- bezpečnostná tabuľka

Viac

Na dotaz

2,64 €

s DPH

- daný stroj smie obsluhovať iba poverený pracovník

- bezpečnostná tabuľka alebo samolepka nariaduje, aby daný stroj obsluhoval iba poverený pracovník

- rozmer: 297x210 mm

Napísať recenziu

Symbol Používaj vhodnú ochrannú obuv!

- bezpečnostné značenie

Príkazové