DVD č.47 Vstupné školenie - STAVBA Expand

DVD č.47 Vstupné školenie - STAVBA

DVD47

novinka

- DVD vstupné školenie - STAVBA

Viac

2 ks

Skladom

22,80 €

s DPH

Rok výroby : 2006
Dĺžka programu : 20 minút
Jazyková verzia: Slovenčina, Čeština, Angličtina, Polština, Ruština
Popis :
 -    Pracovisko a okolie
 -    Hlavné riziká stavby
 -    Prevádzkový poriadok staveniska
 -    Prvá pomoc na stavbe
 -    Požiarny evakuačný plán
 -    Zariadenie staveniska
 -    Ochrana životného prostredia
 -    Záver
Vstupné školenie - stavba je nový vzdelávací program zameraný na príchod nového pracovníka, popr . subdodávateľov na stavbu . Program monitoruje školenia pracovných profesií, dokumentáciu, ktorá je potrebná pri školení nových pracovníkov, vstup na stavbu, osobné ochranné pracovné prostriedky a vlastné značenie a zabezpečenie stavby . Autori relácii sa tiež zamerali na parkovanie vozidiel u staveniska, dopravné značenie, zhromaždisko v prípade ohrozenia pracovníkov na stavbe, stanovište prvej pomoci a pod .

Napísať recenziu

DVD č.74 BP pri staveb. činnostiach na železnici

- DVD Bezpečnosť práce

Stavebníctvo