V kategórii Osobné ochranné pracovné pomôcky

Rýchlotest COVID 19

Cena 13.71 s DPH 11.51 s DPH

E 013 SE Uzemnenie

Cena 0.04 s DPH
žlto-zelená

Regál č., počet buniek, nosnosť bunky

Cena 0.19 s DPH

Symbol Nestúpať

Cena 0.40 s DPH

V kategórii Požiarno technické zariadenia

Rýchlotest COVID 19

Cena 13.71 s DPH 11.51 s DPH

E 013 SE Uzemnenie

Cena 0.04 s DPH
žlto-zelená

Regál č., počet buniek, nosnosť bunky

Cena 0.19 s DPH

Symbol Nestúpať

Cena 0.40 s DPH

V kategórii Vzdelávacie programy

Rýchlotest COVID 19

Cena 13.71 s DPH 11.51 s DPH

E 013 SE Uzemnenie

Cena 0.04 s DPH
žlto-zelená

Regál č., počet buniek, nosnosť bunky

Cena 0.19 s DPH

Symbol Nestúpať

Cena 0.40 s DPH

V kategórii Bezpečnostné značenie

Rýchlotest COVID 19

Cena 13.71 s DPH 11.51 s DPH

E 013 SE Uzemnenie

Cena 0.04 s DPH
žlto-zelená

Regál č., počet buniek, nosnosť bunky

Cena 0.19 s DPH

Symbol Nestúpať

Cena 0.40 s DPH

V kategórii Iné

Rýchlotest COVID 19

Cena 13.71 s DPH 11.51 s DPH

E 013 SE Uzemnenie

Cena 0.04 s DPH
žlto-zelená

Regál č., počet buniek, nosnosť bunky

Cena 0.19 s DPH

Symbol Nestúpať

Cena 0.40 s DPH