Zobrazuje sa všetkych 17 výsledkov

Filtrovať parametre
Zatvoriť

DVD č.10 Zváranie – BP pri zváraní kovov

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.14 Stáčanie pohonných hmôt

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.18 Preprava nebezp. látok

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.22 Ovládanie a údržba vozidla

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.25 Prevencia závažných priemyselných havárií

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.29 Kusová preprava tovaru podľa ADR

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.3 Identifikácia nebezpečia a prevencia rizík

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.30 Ovládanie a údržba nákladného automobilu

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.49 BP v automatizovaných prevádzkach

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.5 Prevencia rizík pri zváraní

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.55 BP pri staveb. činnosti na vozov. za prev

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.60 Technol. oblúkového zvár., bezpeč. práce

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.68 BP s kompresormi

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.69 Harvestorové technológie

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.76 Technické plyny a zariadenia

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.89 Zváracie technológie

Cena 23.60 s DPH
Zatvoriť

DVD č.9 Ochrana rúk – OOPP

Cena 23.60 s DPH