Zobrazujú sa výsledky 1–20 z 122

Filtrovať parametre
Zatvoriť

Biologické nebezpečenstvo!

Cena 0,54 s DPH
Zatvoriť

EX Zóna 2

Cena 0,54 s DPH
Zatvoriť

EX+Nebezp. výbuchu zóna 2

Cena 0,22 s DPH2,35 s DPH
Zatvoriť

Horľavá kvapalina II. triedy

Cena 0,54 s DPH
Zatvoriť

Horľavá kvapalina III. triedy

Cena 0,54 s DPH
Zatvoriť

Horľavá kvapalina IV. triedy

Cena 0,54 s DPH
Zatvoriť

Iné nebezpečenstvo !

Cena 0,29 s DPH2,66 s DPH
-32%
Zástupný
Zatvoriť

Miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Cena 0,96 s DPH 0,65 s DPH
-65%
Zatvoriť

Nebezp. úrazu pádom alebo pohyb. zaves. bremena

Cena 1,56 s DPH2,66 s DPH 0,54 s DPH2,66 s DPH
Zatvoriť

Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie

Cena 0,54 s DPH0,76 s DPH
Zatvoriť

Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie

Cena 0,29 s DPH2,66 s DPH
Zatvoriť

Nebezpečenstvo padajúceho materiálu z výsypky

Cena 0,54 s DPH2,86 s DPH
Zatvoriť

Nebezpečenstvo pádu z veľkej výšky !

Cena 0,54 s DPH2,66 s DPH
Zatvoriť

Nebezpečenstvo poleptania !

Cena 0,54 s DPH2,66 s DPH
Zatvoriť

Nebezpečenstvo požiaru alebo vysokej teploty!

Cena 2,66 s DPH
Zatvoriť

Nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín

Cena 0,54 s DPH0,73 s DPH
Zatvoriť

Nebezpečenstvo škodlivých alebo dráždivých látok

Cena 2,66 s DPH
Zatvoriť

Nebezpečenstvo styku s jedovatými látkami

Cena 0,29 s DPH2,66 s DPH
Zatvoriť

Nebezpečenstvo úrazu pri snehu a poľadovici

Cena 0,54 s DPH
Zatvoriť

Nebezpečenstvo úrazu,zákaz otvárania počas chodu!

Cena 0,54 s DPH